Připravujeme

Připravujeme expozice na veletrh  Filtech Kolín nad Rýnem, Light a Building Frankfurt n/M a další.